บริษัท คาส คอนสตรัคชั่น ไทย จำกัด

233 ซอยพระรามเก้า 51 ถนนเสรี 6
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร 10250

Human Resources 080-420-8558
Purchasing 063-464-6383
Estimate 063-394-9547
Accounting 063-323-0390
Fax. 02-718-3002