รับเหมาก่อสร้าง Luxury House Mr.Visan

KVH HOME

รับเหมาก่อสร้าง Luxury House Mr.Visan
Project type

5 STOREY LUXURY HOUSE AND 1 STOREY BASEMENT, BANGKOK
(S&A,M&E)

Owner
KVH
YEAR
2021
Budget
80.5 Million Baht
Area
3,569 Sq.M
On-Going